Kvinnors företagande i fokus

Publicerad

Onsdagen den 1 mars bjöd energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig in företagare och representanter från organisationer som jobbar med kvinnors företagande till Regeringskansliet för rundabordssamtal. Onsdagens samtal är den första av flera aktiviteter som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag och på så sätt också stärka svensk konkurrenskraft.

.
Ebba Busch, energi- och näringsminister, bjöd in till ett rundabordssamtal som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. Foto | Regeringskansliet

Kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige ligger på knappt 30 procent. År 2021 räknades omkring 151 000 kvinnor som företagare (motsvarande siffra för män är 319 000). Även om andelen kvinnor som driver företag ökar, så är ökningen långsam. Att antalet kvinnor som är företagare fortfarande är så pass lågt indikerar en outnyttjad potential och eventuellt även brister i företagsklimatet i vid mening som gör att kvinnor i mindre utsträckning än män väljer att förverkliga sina idéer inom ramen för företagande.

Regeringen har som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och företagande i Sverige. Att kvinnor ofta är underrepresenterade bland företagare är något som behöver adresseras. Som ett led i att bättre förstå förutsättningar och utmaningar för kvinnor som är företagare kommer 2023 ägnas åt att samla in extern kunskap om hinder och möjligheter till regeringens fortsatta entreprenörskapsfrämjande arbete.

Regeringen föreslår därför ett antal proaktiva aktiviteter som ska genomföras i år. Det handlar om en serie rundabordssamtal, ett analysuppdrag med fokus på att identifiera hinder samt att uppmärksamma kvinnor som driver företag. Syftet med aktiviteterna är att samla in erfarenheter och kunskaper för att prioritera vilka områden regeringen kan eller vill gå vidare med genom tex utredningar, ny lagstiftning eller nya myndighetsuppdrag. Den övergripande avsikten är att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag och på så sätt också stärka svensk konkurrenskraft.