Energi

Energipolitiken omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi. Politiken bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I området ingår bland annat frågor om el-, värme- och gasmarknader, energieffektivisering och förnybar energi, såsom bio- och solenergi och vind- och vattenkraft.

Ansvariga för energi

Ansvarigt statsråd

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om energi

  • Energikrisen

    Kraftledningar i skymning
    Kraftledningar i skymning. Foto: Tomas Ärlemo, Svenska kraftnät

    Här hittar du samlad information om regeringens åtgärder för att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag. Sidan uppdateras löpande.

Innehåll om energi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 800 träffar.