Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att ta fram förslag till ändring av miljöersättningar i Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken Diarienummer: LI2024/01363

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att ta fram förslag till en ny miljöersättning för vallodling, utanför kompensationsstödsområdet, som senast från 2026 ska kunna sökas inom ramen för Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 (den strategiska planen).

Ladda ner:

Jordbruksverket ska senast den 6 december 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Laddar...