Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ändring och förlängning av ramavtalet med Amerikas förenta stater om samarbete i utforskande och utnyttjande av yttre rymden för fredliga ändamål. Washington D.C. 6 oktober 2015 SÖ 2015:24

Publicerad

Regeringen beslutade den 24 september 2015 att underteckna avtalet. Avtalet trädde ikraft vid undertecknandet den 6 oktober 2015.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...