Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis Kiruna den 15 maj 2013 SÖ 2016:4

Publicerad

Nr 4 Avtal om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis, Kiruna den 15 maj 2013. Regeringen beslutade den 8 maj 2013 att underteckna avtalet. Den 26 mars 2015 beslutade regeringen att godkänna avtalet och den norska regeringen som är depositarie för avtalet underrättades om godkännandet den 12 november 2015. Avtalet trädde ikraft den 25 mars 2016. Bilagor till avtalet samt den på franska och ryska avfattade texten kan erhållas från utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

Ladda ner:

Laddar...