Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En säker och tillgänglig statlig e-legitimation SOU 2023:61

Publicerad

Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå. Utredaren ska också se över behovet av anpassningar som följer av den reviderade eIDAS-förordningen.

I delbetänkandet lämnar utredningen förslag på hur en kostnadseffektiv statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå kan utformas och tillhandahållas av en statlig myndighet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

 

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Säker och tillgänglig digital identitet

    En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå. Utredaren ska också se över behovet av anpassningar som följer av den reviderade eIDAS-förordningen. Syftet är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier som begås med hjälp av e-legitimationer och underlätta för så många som möjligt att kunna få tillgång till en e-legitimation.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...