Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Åtgärder för tryggare bostadsområden SOU 2023:57

Publicerad

Betänkande av Utredningen om tryggare bostadsområden.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att se över den hyresrättsliga regleringen kring uppsägning av hyresavtal i fall där hyresgästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott i lägenheten eller i närområdet, och i fall där lägenheten används för brottslig verksamhet.

I uppdraget har även ingått att se över behovet av åtgärder för att mer effektivt motverka missbruk av reglerna om upplåtelse till inneboende. I den mån det bedöms finnas behov och tid har utredningen haft utrymme att överväga och föreslå andra hyresrättsliga författningsändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare bostadsområden

  Ändring i uppdraget.

 • Uppsägning av hyresgäster som begått brott

  En särskild utredare ska se över den hyres­rätts­liga regle­ringen kring uppsäg­ning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott i lägen­heten eller i när­området, och i fall där lägen­heten används för brotts­lig verk­samhet. Syftet är att säkerställa att det finns ända­måls­enliga möjlig­heter till upp­sägning som beaktar övriga boendes intresse av en trygg och säker boende- och närmiljö och som är proportion­erliga.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Åtgärder för tryggare bostadsområden

  Regeringen föreslår utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i hela landet.

Proposition (1 st)

 • Åtgärder för tryggare bostadsområden

  Regeringen föreslår utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i hela landet.

Laddar...