Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta regler för uppsägning vid brott i närområdet

Publicerad

Justitieminister Gunnar Strömmer har i dag tagit emot betänkandet Åtgärder för tryggare bostadsområden. Där föreslås bland annat att det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott. Utredaren lämnar också förslag om skärpta regler för uppsägningen även i fall där ett barn till hyresgästen har begått brott i närområdet. 

Ladda ner:

– Vi har i dag en situation där många människor känner sig otrygga i sina egna bostadsområden. Att skärpa de hyresrättsliga reglerna är en viktig åtgärd bland flera för att återupprätta tryggheten och komma till rätta med den allvarliga brottslighet som vi ser i samhället. Jag välkomnar dagens förslag, och regeringen avser att få till en ny lagstiftning så snabbt som möjligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I juli förra året gavs Utredningen om tryggare bostadsområden i uppdrag att föreslå skärpta regler för uppsägning när hyresgäster har begått brott i närområdet. Genom tilläggsdirektiv som beslutades av regeringen i mars 2023 ändrades utredningens uppdrag när det gäller hyresgästens tillsynsansvar, så att det även blev möjligt att föreslå skärpta regler om uppsägning i fall där ett barn till hyresgästen har begått brott i närområdet.

Fastighetsägare har en viktig roll i arbetet med att skapa tryggare bostadsområden. Utredningen bedömer att det behövs utökade möjligheter att säga upp hyresgäster som har begått brott. Utredningen bedömer att förslagen ger större möjligheter för dessa att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete med frågor om trygghet. En skärpning av regelverket har också efterfrågats av kommunala och privata fastighetsägare.

Utredningen föreslår bland annat följande:

  • Ett hyresavtal ska kunna sägas upp om hyresgästen, eller någon som hyresgästen ansvarar för, begår brott som typiskt sett försämrar närmiljön för andra som bor i området.
  • Uppsägning ska också kunna ske om en bostadslägenhet eller en lokal används för att begå allvarlig eller omfattande brottslighet, vilket innebär att uppsägning kommer att kunna ske i fler fall än tidigare.
  • Hyresgästens skyldighet att bevara tryggheten inom fastigheten ska tydliggöras och skärpas.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...