Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen SOU 2018:64

Publicerad

Betänkande av 2017 års fastighetsmäklarutredning.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att den nuvarande fastighetsmäklarlagen (2011:666) ersätts av en ny fastighetsmäklarlag som inte bara gäller för enskilda fysiska fastighetsmäklare utan också för de fastighetsmäklarföretag i vilka de enskilda fastighetsmäklarna driver sin verksamhet. Det innebär att Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn över fastighetsmäklarbranschen utökas och blir effektivare. En mer slagkraftig tillsyn kan bidra till att konsumenter känner större trygghet när de ingår fastighetsaffärer.

Pressmeddelande: Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

    I syfte att förbättra förutsättningarna för en sund och väl fungerande fastighetsmäklarbransch ska en särskild utredare lämna förslag som innebär att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av reglerna i fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)