Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän Skr. 2012/13:121

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Godkänd? Skolinspektionens
prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän (RiR 2012:17).