Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken Prop. 2022/23:142

Publicerad

Regeringen föreslår nya regler om trafik­försäkringen. Förslagen, som bygger på ett EU-direktiv, ökar skyddet för dem som skadas i trafiken, bland annat genom att fler får rätt till ersättning ur försäkrings­systemet.

Ladda ner:

För att genomföra EU-direktivet i svensk lag föreslår regeringen bland annat följande:

  • Trafikskade­lagens tillämp­nings­område utvidgas så att även flertalet elspark­cyklar och vissa andra eldrivna cyklar utan pedaler omfattas av kravet på trafik­försäkring.
  • Ett insolvens­garanti­system införs som säker­ställer att en skade­lidande får ersättning även om hans eller hennes trafik­försäkrings­givare blir föremål för tvångs­likvidation eller går i konkurs.
  • Det högsta ersättnings­beloppet som kan betalas från en motor­tävlings­försäkring höjs.
  • Det införs en möjlighet för köparen att välja i vilket land som en försäkring ska tecknas vid import av ett fordon.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 december 2023, förutom de om insolvens­garanti­systemet som i stället föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Nya trafikförsäkringsregler

    Regeringen föreslår nya regler om trafik­försäk­ringen. Förslagen, som bygger på ett EU-direktiv, ökar skyddet för dem som skadas i trafiken, bland annat genom att fler får rätt till ersättning ur försäkrings­systemet.

Proposition (1 st)

  • Nya trafikförsäkringsregler

    Regeringen föreslår nya regler om trafik­försäkringen. Förslagen, som bygger på ett EU-direktiv, ökar skyddet för dem som skadas i trafiken, bland annat genom att fler får rätt till ersättning ur försäkrings­systemet.

Laddar...