Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid i vissa situationer Prop. 2021/22:237

Publicerad

Regeringen föreslå att vissa undantagsbestämmelser för att tillgodoräkna försäkringstid avskaffas. Det gäller dels garantipension för personer födda 1938 eller senare, dels garantipension till omställningspension. De som får dessa förmåner när förslagen träder i kraft kommer inte att påverkas.

Ladda ner:

Förslagen innebär att:

 • bosättningstid i ett tidigare hemland inte ska få tillgodoräknas som försäkringstid för garantipension och garantipension till omställningspension. 
 • det  inte ska vara möjligt att som försäkringstid för garantipension räkna den försäkringstid som legat till grund för sjukersättning i form av garantiersättning. 

Bosättning i hemlandet räknas vid sjuk- och aktivietetsersättning

Regeringen bedömer att bosättningstid i tidigare hemland även fortsättningsvis bör tillgodoräknas som försäkringstid för sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning. 

Regeringen föreslår att förslagen träder i kraft den 2 december 2022 men tillämpas första gången för förmåner som avser tid från och med den 1 januari 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen

  Regeringen uppdrar åt Garantipensionsutredningen att ta ställning till om och hur nuvarande krav på försäkringstid för rätt till garantipension bör anpassas i och med riksdagens beslut om en riktålder i pensionssystemet.

 • Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

  En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Grundpension Några anslutande frågor

  Utredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32).

 • Grundpension

  Den särskilde utredaren Göran Lundahl har till regeringen överlämnat delbetänkandet Grundpension. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur garantipension till ålderspension och omställningspension bör konstrueras och regleras.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...