Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder Prop. 2021/22:220

Publicerad

Regeringen föreslår att socialförsäkringsbalken ändras så att tryggheten stärks för dem med långvarigt nedsatt arbetsförmåga.

Ladda ner:

I budgetpropositionen för 2022 meddelade regeringen att den skulle återkomma och föreslå en så kallad trygghetspension. Detta inom ramen för sjukersättningen för försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår en ålder då de inte längre kan få sjukersättning.

Meningen med förslaget är att erbjuda ekonomisk trygghet åt dem som har slitit ut sig i jobbet, inte kan arbeta längre och som ofta tar ut ålderspensionen tidigt, något som resulterar i livsvarigt lägre pension.

Särskilda regler för rätten till sjukersättning för äldre i förvärvsarbetande ålder

Utgångspunkten är det förslag som har Utredningen om sjuk-och aktivitetsersättningen lämnat samt förmåner vid rehabilitering. Regeringen föreslår särskilda regler för rätten till sjukersättning för äldre i förvärvsarbetande ålder.

Reglerna i sjukersättningen anpassas till ett längre arbetsliv

Arbetsförmågan hos försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning – och som har erfarenhet av sådant arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden – ska enligt förslaget bedömas i förhållande till dessa arbeten. Finns det något annat lämpligt arbete för den försäkrade ska arbetsförmågan bedömas mot det.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)

    Utredningens uppdrag har haft tre delar: att se över regelverket för rätten till sjukersättning respektive aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, att underlätta arbete, studier, uppdrag med mera under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning samt att se över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...