Proposition från Finansdepartementet

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022 Prop. 2021/22:97

Publicerad

I propositionen föreslås en tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år.

Ladda ner:

Förstärkningen av nedsättningen innebär att för ersättning som utges
under juni, juli och augusti 2022 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på
ersättning som utges under perioden 1 juni–31 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)