Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021 Prop. 2020/21:202

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

I propositionen föreslås en tillfällig förstärkning av nedsättningen av
arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Förslaget innebär att för ersättning som utges under juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Genom nedsättningen ökar möjligheterna för 19–23-åringar att stanna kvar på eller komma in på arbetsmarknaden trots pandemins effekter samtidigt som en stimulans ges till företagen. Nedsättningen kan också bidra till en ekonomisk nystart för några av de värst drabbade branscherna som också är de som anställer många unga.

Förslaget medför ändringar i lagen om särskild beräkning av
arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men
inte 23 år. Lagändringen föreslås träda i kraft den 19 juni 2021 och
tillämpas på ersättning som utges under perioden 1 juni–31 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...