Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Nya utstationeringsregler Prop. 2016/17:107

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Ladda ner:

De förslagna ändringarna innebär i huvudsak följande:

 • Möjligheterna att uppnå kollektivavtal som reglerar villkoren för utstationerade arbetstagare, ytterst med stöd av stridsåtgärder, ska utvidgas genom att det införs ett system med kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar för utstationerade arbetstagare.
 • Bestämmelser som syftar till att öka transparensen och förutsebarheten vid utstationering.
 • Ett kollektivavtal för utstationerade arbetstagare ska ge kontrollbefogenheter för den avtalsslutande arbetstagarorganisationen.
 • En utstationerande arbetsgivare ska vara skyldig att på begäran utse en förhandlingsbehörig företrädare.
 • Utanförstående utstationerade arbetstagare ska ha rätt till vissa kollektivavtalsvillkor.
 • Ett skydd mot repressalier för utstationerade arbetstagare.
 • Tydliggörande av vilka omständigheter som ska beaktas för att fastställa vad som är en faktisk utstationering.
 • Regler om ett administrativt samarbete mellan myndigheter i Sverige och utländska myndigheter.
 • En utstationerande arbetsgivare ska betala skadestånd för brott mot flera av de nyss nämnda bestämmelserna.
 • Nya rättegångsbestämmelser införs.

I propositionen föreslås även följdändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Proposition (1 st)

 • Nya utstationeringsregler

  I propositionen föreslås ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Laddar...