Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Prop. 2010/11:150

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Huvudsakligen genomför lagen Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhets­området och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG.

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lag­ändringarna till följd därav samt övriga ändringar i LOU och LUF föreslås träda i kraft den 1 november 2011.

En mindre ändring föreslås i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Ändringen i lagen om läkarvårdsersättning och i lagen om ersättning för sjukgymnastik föreslås träda i kraft den 1 november 2011, men tillämpas för tid från och med den 15 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...