Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor Prop. 2009/10:149

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor syftar till att öka friheten för statliga universitet och högskolor inom ramen för den nuvarande myndighetsformen. I propositionen lämnar regeringen förslag och gör bedömningar som innebär omfattande avregleringar av den interna organisationen och läraranställningar. Det så kallade EA-regelverket, som gäller för myndigheters ekonomiadministration, bör ses över för att bättre anpassas till lärosätenas förutsättningar.

Propositioner i tryckt format

Propositioner i tryckt format kan du läsa på bibliotek eller köpa hos Riksdagens tryckeriexpedition.

tfn. 08-786 58 10, fax. 08-786 61 76
e-post: [email protected]

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...