Lagrådsremiss från Näringsdepartementet

Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Syftet med de föreslagna ändringarna är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter i svensk rätt så att även förare som är egenföretagare omfattas av direktivets bestämmelser.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)