Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Översyn av valsedelsystemet Dir. 2024:24

Publicerad

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska utvärdera och överväga förändringar av valsedelsystemet, inklusive analysera för- och nackdelar med att övergå till ett system med gemensamma eller neutrala valsedlar.

Ladda ner:

Kommittén ska bl.a.

 • göra en utvärdering av valsedelsystemet med partispecifika valsedlar,
 • göra en internationell jämförelse av proportionella valsystem som
  använder gemensamma eller neutrala valsedlar,
 • undersöka och redovisa hur ett system med gemensamma eller neutrala
  valsedlar skulle påverka och påverkas av övriga delar av det svenska
  valsystemet,
 • analysera och bedöma hur gemensamma eller neutrala valsedlar skulle
  påverka förutsättningarna för bl.a. personer med funktionsnedsättningar,
  t.ex. synnedsättning, att delta i valen på lika villkor,
 • ta ställning till om systemet med partispecifika valsedlar bör reformeras
  alternativt avskaffas och ersättas med ett system med gemensamma eller
  neutrala valsedlar, och
 • lämna de förslag till författningsändringar som kommittén anser är
  motiverade.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2025.

Laddar...