Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om en översyn av mindre myndigheters uppgifter och organisering Dir. 2024:23

Publicerad

Ladda ner:

Ändring i uppdraget
Regeringen beslutade den 14 september 2023 kommittédirektiv om en översyn av mindre myndigheters uppgifter och organisering (dir. 2023:132). En särskild utredare ska bl.a. analysera om de mindre myndigheternas verksamhet och uppgifter är motiverade statliga åtaganden och vid behov föreslå vilka myndigheter eller delar av myndigheters verksamhet som bör avvecklas och till vilken eller vilka myndigheter som eventuellt kvarvarande uppgifter bör överföras.

Utredaren får nu även i uppdrag att bl.a.

  • analysera hur behovet av analys och utvärdering av statlig och annan offentlig verksamhet och av reformer kan tillgodoses genom att de befintliga analys- och utvärderingsmyndigheterna samlas i färre myndigheter,
  • analysera om det finns uppgifter vid andra myndigheter som bör flyttas till analys- och utvärderingsmyndigheter, och
  • utifrån analyserna lämna förslag på de organisations- och strukturförändringar som bör genomföras.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 15 december 2024.

Laddar...