Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten Dir. 2022:137

Publicerad

Ladda ner:

Ändring i uppdraget
Regeringen beslutade den 3 mars 2022 kommittédirektiv om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (dir. 2022:8). Enligt direktiven skulle myndigheten vara lokaliserad i Södertälje.

Platsen dit Utbetalningsmyndigheten ska lokaliseras ändras. Myndigheten ska i stället lokaliseras till Stockholmsområdet.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 31 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...