Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Mer obligatorisk undervisningstid för elever som behöver det Dir. 2023:174

Publicerad

För att skapa bättre förutsättningar för elever att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program ska en särskild utredare se över hur elever i behov av mer undervisningstid kan få det. I det ingår att utreda hur en skyldighet för elever att delta i lovskola eller extra studietid eller annan läxhjälp kan utformas. Utredaren ska även se över bestämmelserna för när en rektor kan besluta att en elev ska gå om en årskurs, i syfte att underlätta sådana beslut. För att möjliggöra snabbare integration ska utredaren även undersöka om och hur undervisningstiden kan utökas för nyanlända elever.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • bedöma och lämna förslag om i vilken utsträckning det ska bli obligatoriskt för huvudmän att erbjuda lovskola eller extra studietid i fler av de obligatoriska skolformerna och i fler årskurser,
  • ta ställning till och föreslå i vilka av de obligatoriska skolformerna och i vilka årskurser som elever ska kunna bli skyldiga att delta i lovskola eller extra studietid eller annan läxhjälp,
  • analysera förutsättningarna för rektorer att besluta att en elev ska gå om en årskurs och föreslå åtgärder för att underlätta sådana beslut,
  • analysera förutsättningarna för och lämna förslag på hur undervisningstiden kan utökas för nyanlända elever, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 6 december 2024.

Laddar...