Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

En tydligare kunskapsinriktning i läroplanerna Dir. 2023:173

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå ändringar i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna och fritidshemmet i syfte att skapa bättre förutsättningar för elevers lärande och kunskapsutveckling. Detta ska uppnås genom en tydlig kunskapsinriktning med fokus på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassning efter barns kognitiva utveckling och skilda förutsättningar.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • lämna förslag som stärker betydelsen av faktakunskaper och andra grundläggande ämneskunskaper,
  • lämna förslag på hur progressionen mellan årskurser bättre kan anpassas efter barns kognitiva utveckling,
  • lämna förslag på hur läroplanerna bättre kan anpassas till olika elevgruppers kognitiva förutsättningar att nå betygskriterierna, särskilt för betyget E,
  • lämna förslag på hur de praktiskt-estetiska ämnena ska inriktas på praktiska färdigheter och förmågor i relation till teoretiska kunskaper,
  • lämna förslag på hur de inledande delarna (del 1 och 2) i läroplanerna bör ändras, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag, eller förslag på principer, riktlinjer och exempel som kan ligga till grund för fortsatt författningsarbete.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.

Laddar...