Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skärpta regler för unga lagöverträdare (Ju 2023:13) Dir. 2023:156

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 6 juli 2023 kommittédirektiv om skärpta regler för
unga lagöverträdare (dir. 2023:112). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 10 januari 2025.

Utredningstiden för den del av uppdraget som handlar om skärpt ungdomsövervakning förkortas. Uppdraget i den delen ska i stället redovisas i ett delbetänkande redan den 3 juni 2024. Utredningstiden i övrigt ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 10 januari 2025.

Laddar...