Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredningstiden kortas för skärpt ungdomsövervakning

Publicerad

Kraftfulla åtgärder behöver vidtas för att bryta gängens rekrytering av unga. Regeringen har därför beslutat att förkorta tiden för en del av den utredning som ser över straffen för unga brottslingar. Utredningstiden för förslagen om skärpt ungdomsövervakning kortas ned med sju månader, och ska redovisas redan den 3 juni 2024.

– Vi vet att äldre kriminella i sin rekrytering riktar in sig mot unga som har begått brott tidigare. Dessa unga personer ligger i riskzon för att dras djupare ned i gängkriminaliteten. En skärpt ungdomsövervakning ger myndigheterna effektivare verktyg att förhindra återfall i brott, och på så sätt minska risken för att dessa unga personer rekryteras in i gängen. Därför är det viktigt att den här delen av utredningen snabbas på, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Unga personer involveras allt oftare i den grova organiserade gängbrottsligheten. För att vända utvecklingen måste dessa barn och unga mötas av tidigare insatser och tydligare reaktioner från samhället.

I juli 2023 fick därför en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå skärpta regler för unga som begår brott. Utredaren ska bland annat se över straffmyndighetsåldern samt lämna förslag som innebär att den så kallade ungdomsrabatten avskaffas för åldersgruppen 18–20 år och begränsas för de under 18 år.

Utredaren ska också föreslå en ny påföljd – utvidgad ungdoms­övervakning – som är mer ingripande och innefattar en utvidgad verktygslåda med fler kontrollmöjligheter samt överväga om den befintliga påföljden, ungdomsövervakning, bör förstärkas.

Enligt de ursprungliga direktiven skulle hela uppdraget redovisas senast den 10 januari 2025. Utredningstiden för den del av uppdraget som handlar om skärpt ungdomsövervakning ska nu i stället redovisas i ett delbetänkande redan den 3 juni 2024. Utredningstiden i övrigt ligger fast.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide

Krafttag mot gängkriminaliteten

Regeringen arbetar hårt för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten och återupprätta tryggheten i Sverige. Arbetet utgår från tre delar: Slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta nyrekryteringen av barn och unga.

Laddar...