Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från

Tilläggsdirektiv till Straffreformutredningen (Ju 2023:14) Dir. 2023:181

Publicerad

Utredningstiden förkortas.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 20 juli 2023 kommittédirektiv om en översyn av straffskalorna samt ett reformerat och mer rättvist påföljdssystem
(dir. 2023:115). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 juli 2025.

Utredningstiden förkortas. Uppdraget ska i stället redovisas redan
den 30 maj 2025.

Laddar...