Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Utvidgningar av rutavdraget Dir. 2019:26

Publicerad

En särskild utredare ska utreda utvidgningar av rutavdraget.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå hur rutavdraget kan utökas med fler tjänster i form av tvättarbete som utförs utanför bostaden, ommöblerings- och bortforslingstjänster samt trygghetstjänster,
  • föreslå en höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor,
  • föreslå en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Budgetförslag

Proposition