Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen Dir. 2017:125

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 februari 2017 om ett kommittédirektiv
om en väl anpassad vuxenutbildning. Enligt direktiven ska utredaren undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen.

Utredaren ska nu också:
• följa och analysera samverkan inom regionalt yrkesvux, och
vid behov föreslå åtgärder för att förbättra samarbetet inom
regionalt yrkesvux, och

• analysera och bedöma om det finns yrkesutbildningar inom
komvux och särvux som bör vara riksrekryterande för att
tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft
och, i förekommande fall, lämna nödvändiga författningsförslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En andra och en annan chans – ett komvux i tiden

    Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Lagrådsremiss (1 st)

  • Komvux för stärkt kompetensförsörjning

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i skollagen (2010:800). Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.

Proposition (1 st)

  • Komvux för stärkt kompetensförsörjning

    Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.

Laddar...