Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier Dir. 2017:80

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • analysera om den nuvarande karenstiden för rätt till avskrivning av studielån inom studiemedelssystemet är ändamålsenligt utformad,
 • föreslå hur en möjlighet till deltidssjukskrivning för alla utbildningsnivåer inom studiemedelssystemet bör utformas,
 • undersöka vilka rehabiliteringsåtgärder som kan bli aktuella för studerande på alla utbildningsnivåer och föreslå vilka aktörer som ska ansvara för att rehabiliteringen genomförs,
 • föreslå åtgärder inom studiemedelssystemet i syfte att öka genomströmningen i högskolan, och
 • föreslå väl avvägda nivåer för fribeloppet inom studiemedelssystemet för alla utbildningsnivåer.

Ett delbetänkande ska lämnas den 28 februari 2018 i den del som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Studiemedel för effektiva studier

  Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I detta slutbetänkande redovisas i enlighet med direktiven de delar som avser uppdraget att främja effektivare studier.

 • Delbetänkande - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

  I delbetänkandet redovisas i enlighet med direktivet de delar som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...