Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Lättlästutredningen Dir. 2013:54

Publicerad Uppdaterad

Utredningstiden för uppdraget förlängs till den 30 augusti 2013.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 25 oktober 2012 kommittédirektiv om en översyn av statens insatser på området lättläst i syfte att ge regeringen beslutsunderlag för eventuella reformer och prioriteringar på området (dir. 2012:109). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 maj 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 30 augusti 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Lättläst

    Lättlästutredningen lämnar i denna utredning förslag på hur statens insatser på området lättläst i framtiden ska utformas och organiseras.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Lättare att läsa

    I propositionen föreslår regeringen att Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsförmedling från och med 2015. Regeringen bedömer samtidigt att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas.

Laddar...