Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Polismetodutredningen (Ju 2008:01) Dir. 2010:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.