Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Vissa polisiära arbetsmetoder Dir. 2007:185

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska, med särskilt beaktande av rättssäkerhets- och integritetsskyddsaspekterna, förhållandena i andra länder och det internationella brottsbekämpande samarbetet, överväga vissa straffprocessuella och polisrättsliga frågor angående de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet.