Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Sekretess för ljuddämpare

Publicerad

I utkastet lämnas förslag på ändringar i offentlighets- och sekretess­lagen som inne­bär att ljud­dämpare även i fort­sätt­ningen ska kunna omfattas av sekre­tess och att sekretess­bestäm­melserna förtyd­ligas.

Ladda ner:

Lagändringen före­slås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Sekretess för ljuddämpare

    I utkastet lämnas förslag på ändringar i offentlighets- och sekretess­lagen som inne­bär att ljud­dämpare även i fort­sätt­ningen ska kunna omfattas av sekre­tess och att sekretess­bestäm­melserna förtyd­ligas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition