Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Tryggare bostadsrätt

Publicerad

I denna promemoria lämnas förslag som kompletterar förslagen i betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31).

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

  • Tryggare bostadsrätt

    I denna promemoria lämnas förslag som kompletterar förslagen i betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31).

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition