Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa Fi2021/03234

Publicerad

I denna promemoria föreslås att det ska införas en skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa.

Ladda ner:

Förslaget innebär att 25 procent av den avgift som en medlem under året har betalat till en svensk arbetslöshetskassa ger rätt till en avräkning mot den beräknade skatten. I underlaget för skattereduktion ska efter begäran även avgift till en utländsk arbetslöshetskassa medräknas.

Förslaget innebär även att det införs en skyldighet för arbetslöshetskassor att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa. Kontrolluppgift ska dock inte lämnas för en medlem som skriftligen har begärt detta hos arbetslöshetskassan. Dessutom föreslås en uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen om avgift till utländsk arbetslöshetskassa.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
24 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...