Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa Prop. 2021/22:126

Publicerad

I denna proposition föreslås en skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa.

Ladda ner:

Förslaget innebär att 25 procent av den avgift som en medlem under året har betalat till en svensk arbetslöshetskassa ger rätt till en avräkning mot den beräknade skatten. I underlaget för skattereduktion ska efter begäran även avgift till en utländsk arbetslöshetskassa medräknas.

Förslaget innebär även en skyldighet för arbetslöshetskassor att lämna
kontrolluppgift om avgift till arbetslöshetskassa. Kontrolluppgift ska dock inte lämnas för en medlem som skriftligen har begärt detta hos arbetslöshetskassan. Dessutom föreslås en uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen om avgift till utländsk arbetslöshetskassa.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och
tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...