Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till bestämmelser i upphandlingsförordningen om vad en annons om offentlig upphandling på det icke direktivstyrda området ska innehålla.