Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med det civila samhället 2024

Publicerad

Syftet med strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med det civila samhället är att stärka civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer, och deras möjlighet, kapacitet och förmåga att på ett effektivt och resultatinriktat sätt skapa bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Ladda ner:

Strategin ska gälla under perioden 2024 och omfattar för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) de medel som anslås under anslagspost 5 i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår.

Laddar...