Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för utvecklingssamarbetet med det civila samhället

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en ny strategi för utvecklingssamarbetet med det civila samhället. Syftet med strategin är att stärka civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer, och deras möjlighet, kapacitet och förmåga att på ett effektivt och resultatinriktat sätt skapa bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

 – Vi möjliggör nu en breddning av kretsen civilsamhällsorganisationer och ökar fokuset på att nå ut i fält. Civilsamhällsorganisationerna är viktiga partners i det svenska humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet. Med strategin förbereder vi också för ett ökat egenfinansieringskrav. Det är vår övertygelse att aktörers oberoende av staten är grundläggande för ett fritt, livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Bortom strategiperioden föreslås formatet med vidareförmedling av biståndsmedel genom strategiska partnerorganisationer att ses över. Detta i syfte att säkerställa transparens, effektivitet och rättssäkerhet. Regeringen avser också att under innevarande år pröva förutsättningarna för ett mer öppet och inkluderande ansökningsförfarande samt förändra arbetssätt så att administrativa kostnader, transaktionskostnader och transaktionsled kan minska. Regeringen avser även att förbereda ett ökat egenfinansieringskrav om 15 procent från 1 januari 2025 för organisationer med hemvist i andra länder än utvecklingsländer.

Förslagen är ett led i operationaliseringen av reformagendan Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist

Om strategin

Strategin för utvecklingssamarbete med det civila samhället 2024 sträcker sig från och med den 1 februari till och med den 31 december 2024. Regeringen ger Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i uppdrag att ansvara för genomförandet.

Laddar...