Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ukraina

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ukraina samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

I Ukraina är lagstiftningen och det institutionella ramverket för att tillgodose de mänskliga rättigheterna till stor del tillfredsställande. Samhället präglas samtidigt av kvarvarande delar av det sovjetiska och postsovjetiska arvet inklusive omfattande korruption. En grundläggande utmaning är den pågående ryska aggressionen, inklusive den olagliga annekteringen av Krim, och den ukrainska statens därigenom begränsade möjligheter att garantera respekt för de mänskliga rättigheterna på hela sitt territorium.

De senaste president- och parlamentsvalen genomfördes 2019 och bedömdes vara i huvudsak fria, pluralistiska och rättvisa. Det finns en aktiv opposition i parlamentet. Kvinnor är generellt underrepresenterade i både politik och i näringsliv, men parlamentsvalet resulterade i fler kvinnor på valda poster. Det civila samhället är aktivt och tillåts verka fritt. Samma sak gäller medier, men oligarker innehar en framträdande roll i medielandskapet. De rättsvårdande och brottsbekämpande myndigheterna, som är svaga och ofta korrumperade, är under reformering. Straffrihet för högre tjänstemän och politiker är vanligt förekommande.

Skyddet för fackliga rättigheter är bristfälligt och politiska diskussioner pågår om att förnya landets arbetsrättslagsstiftning från 1971.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...