Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om nya regler för företagens hållbarhetsrapportering överlämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på lagändringar för att kunna genomföra två nya EU-direktiv. Förslagen innebär bland annat att det ställs nya krav på företagens hållbarhetsrapportering och på redovisningen av könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag.

De nya kraven på företagens hållbarhetsrapportering syftar till att ge finans­marknaderna och andra intressenter tillgång till tillförlitlig och jämförbar information om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Företagens rapportering ska bidra till att styra in kapital mot hållbara investeringar. Dessutom ska den underlätta hanteringen av finansiella risker som följer av klimatförändringar och brister i sociala förhållanden.

Redovisning om könsfördelningen bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag innebär att företagen i sin årsredovisning ska upplysa om vilken förändring som har skett i fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöterna sedan året innan.

För att säkerställa att svenska företag kan verka på konkurrenskraftiga villkor inom EU föreslår regeringen att direktiven genomförs på miniminivå.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i den 1 juli 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...