Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Expert förordnad i filmutredningen

Publicerad

Kulturminister Parisa Liljestrand förordnar regissören Ruben Östlund som expert i filmutredningen. Samtidigt entledigas regissören Lisa Langseth på egen begäran som expert i utredningen.

– Jag ser fram emot att följa utredningens fortsatta arbete med en bred översyn av den nationella filmpolitiken, och jag är glad över att gruppens höga branschkunskap bibehålls för att genomföra sitt uppdrag, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Filmutredningen

Regeringen beslutade den 26 januari 2024 om direktiv till en bred översyn av den nationella filmpolitiken. Syftet med översynen är att filmpolitiken bättre ska möta områdets utmaningar och behov. I utredningen uppdrag ingår bland annat att analysera den snabba teknikutvecklingen, nya publikbeteenden och konsumtionsmönster, ekonomiska förutsättningar inom branschens olika led samt samspelet mellan olika offentliga insatser. Uppdraget innefattar även att analysera hur filmpolitiken är utformad i andra länder och vilka lärdomar som kan dras av det. Utifrån den analys som görs ska utredningen bland annat lämna förslag om:

• hur de nationella filmpolitiska målen ska formuleras

• hur de statliga filmstöden hos Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Tillväxtverket ska vara utformade

• hur filmarvet bättre kan bevaras och göras tillgängligt i framtiden, bland annat genom fortsatt digitalisering, samt

• nya former för parts- och branschsamverkan.

Till särskild utredare har regeringen utsett Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm. Till utredningen har sedan tidigare knutits en expertgrupp som består av filmvetaren och verkställande direktör för Stiftelsen Ingmar Bergman, Jan Holmberg, medieanalytikern Johanna Koljonen, analyschefen för Film i Väst, Tomas Eskilsson, verkställande direktören Raoul Grünthal samt tillträdande konstnärliga ledaren för Göteborg filmfestival, Pia Lundberg.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...