Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen stärker Tullverkets befogenheter

Publicerad

Regeringen har för avsikt att besluta om en lagrådsremiss med förslag om nya befogenheter för Tullverket. Förslagen syftar till att öka tulltjänstemännens säkerhet, samt stärka Tullverkets kontrollverksamhet och brottsbekämpning.

Ladda ner:

Den organiserade brottsligheten är systemhotande. Regeringens plan för att knäcka den organiserade brottsligheten handlar om att slå hårt mot gängens grova våld, strypa den kriminella ekonomin och bryta nyrekryteringen av barn och unga.

Tullverket har en nyckelroll i arbetet mot den kriminella ekonomin. Under 2023 beslagtog Tullverket dubbelt så stor mängd narkotika som under 2022. Samtidigt behöver Tullverkets befogenheter stärkas ytterligare för att öka beslagen och öka tulltjänstemännens säkerhet i arbetet.

– Våra tulltjänstemän gör ett fantastiskt arbete för att strypa införseln av narkotika och vapen och därmed strypa den kriminella ekonomin. Det innebär samtidigt att många tulltjänstemän ofta hamnar i utsatta och otrygga situationer. Därför är jag så glad att vi kan presentera förslag som både ökar våra tulltjänstemäns trygghet och stärker Tullverkets kontroll- och brottsbekämpande verksamhet, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Bland förslagen finns bland annat utökad rätt för tulltjänstemän att använda våld i tjänsteutövningen, nya möjligheter att stoppa transportmedel och större möjligheter att kontrollera försändelser som förs in i eller ut ur landet.

Regeringen föreslår även att tulltjänstemän ska kunna kroppsvisitera personer i samband med förhör, i vissa fall kroppsvisitera i samband med kontroll och avvisa eller avlägsna ordningsstörande personer. För att kunna förbättra underrättelsearbetet och det brottsförebyggande arbetet ska Tullverket även få utökad rätt att samla in information från transportföretag.

I lagrådsremissen finns även förslag om att utvidga Tullverkets rätt att inleda förundersökningar samt en mer generell möjlighet för myndigheten att biträda åklagare och Polismyndigheten i deras brottsbekämpande verksamhet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 september 2024.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Laddar...