Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen ser över och effektiviserar det offentliga företagsfrämjandet

Publicerad

Möjligheterna att följa upp och utvärdera statliga stöd och offentliga bidrag måste förbättras. Regeringen ger därför Tillväxtverket i uppdrag att tillgängliggöra myndighetens data över företagsstöd via en så kallad API-lösning.

– Det är viktigt att vi hanterar skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. Regeringen ser ett behov av att få bättre överblick över våra offentliga stöd till företag och vilken nytta som skapas. Därför genomför vi denna satsning som vi menar kommer leda till ett effektivare och mer ändamålsenligt stöd till näringslivet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

I budgetpropositionen för 2024 avsattes 15 miljoner kronor för att stärka arbetet med att systematisk utvärdera företagsfrämjande insatser. Ett första uppdrag går nu till Tillväxtverket som ska tillgängliggöra myndighetens data över företagsstöd via en API-lösning. Liknande uppdrag planeras till fler myndigheter. På så sätt uppnås bättre överblick över det företagsfrämjande systemet och förutsättningarna stärks för mer systematiska utvärderingar.

Tillväxtverket är en central aktör i det offentliga företagsfrämjande systemet och genomför en bredd av insatser för att främja företagande inom många politikområden. Aktuella data i detta uppdrag är direkta och indirekta företagsstöd och omfattar alla myndighetens företagsstöd, framför allt inom utgiftsområde 24 Näringsliv, 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, 19 Regional utveckling och 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Tillväxtverket ska slutredovisa uppdraget den 15 januari 2025 och har en budget på 3 miljoner kronor för genomförandet av uppdraget.

API

Ett API (application programming interface) är en form av öppet gränssnitt för dataöverföring som används för att programvara, IT-system och applikationer på ett enkelt sätt ska kunna kommunicera med varandra. Många digitala tjänster har öppna API:er som gör det möjligt för vem som helst att skicka och ta emot data från tjänsten. Ett API underlättar utveckling och användande av automatiserad dataöverföring. Det är exempelvis API:er som förser våra mobilappar med allt från banksaldon till träningsscheman. Ett API kan alltså enkelt beskrivas som en brygga mellan olika program, system eller applikationer. Genom API:er kan man överföra information automatiskt och därmed slippa manuell hantering och den ökande risken för fel som det ofta innebär.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Laddar...