Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag om delning av data som rör företagsfrämjande Diarienummer: KN2024/00520

Publicerad

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att ta fram specifikationer för delning och tillgängliggörande av myndighetens data för direkta företagsstöd, via elektroniska format (API). I uppdraget ingår även att utreda vilken data rörande indirekta stöd som kan tillgängliggöras, på vilket sätt denna data kan tas fram och vilka kostnader det är förenat med.

Ladda ner:

Uppdraget ska ge förutsättningar att skapa en aktuell, jämförbar och samlad
bild av företagsfrämjande insatser så att möjligheterna till en samlad
uppföljning och utvärdering av insatserna förbättras och att lärandet därmed
utvecklas.

I genomförandet av uppdraget ska Tillväxtverket inhämta underlag,
synpunkter och erfarenheter från det arbete som bedrivs inom det
myndighetsgemensamma arbetet med uppdraget Tillgängliggöra data (dnr.
2023/04428), vilket också går under arbetsnamnet Gemensamma data
projektet (GDP), och av andra relevanta aktörer. För att uppnå systematik
och enhetlighet behöver Tillväxtverkets data vara kompatibel med den
systematik som utvecklats inom GDP.

Tillväxtverket ska senast den 15 januari 2025 lämna en slutredovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).
Tillväxtverket ska ha löpande dialog med Regeringskansliet (Klimat och
näringslivsdepartementet) under hela uppdragstiden.

Laddar...