Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny biståndsstrategi ökar fokus på demokratiförsvarare och oberoende journalister

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en ny femårig strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete för mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Strategin är en viktig del i genomförandet av regeringens nya reformagenda för biståndet och att bidra till fria och inkluderande demokratiska samhällen som bygger på respekt för de mänskliga fri- och rättigheterna.

Demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och rättsstatens principer är avgörande för frihet, säkerhet och för att samhället ska utvecklas. Samtidigt ser vi hur orosmolnen i världen hopar sig. För sjuttonde året i rad är demokratin på tillbakagång, vilket leder till ökat förtryck och konflikter. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är ett tydligt exempel. 

Ett annat är hur auktoritära stater motarbetar grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och använder ny digital teknik för förtryck och spridning av desinformation.  

– Med den här strategin så lägger regeringen ett större fokus på de individer som varje dag kämpar för sin frihet runt om i världen. Vi vill stötta individerna inom de förtryckande systemen. Tyvärr ser vi att demokratiutvecklingen går åt fel håll. Just därför måste Sverige dra sitt strå till stacken. Vi ska göra vad vi kan för att stötta de hoppfulla krafter som finns, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Med strategin ökar regeringens fokus på att stötta människorätts- och demokratiförsvarare, fria val och oberoende journalistik, jämfört med tidigare strategi. 2024 års budget för strategin är 900 miljoner kronor, en summa som fastställs årligen av regeringen.

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist

Om strategin

Den nya strategin har tre fokusområden: friheter, inkluderande och demokratiska samhällen samt rättssäkerhet och ansvarsutkrävande. Inom ramen för dessa fokusområden har strategin sammanlagt sex målformuleringar.

Strategin har ett större fokus på försvar av demokratin, inklusive stärkta förutsättningar för fria val, stärkta demokratirörelser och försvar av yttrandefriheten, inklusive i digitala miljöer. Stöd till skydd för människorätts- och demokratiförsvarare, oberoende journalister och rättsväsendets aktörer är också högre prioriterat än i nuvarande strategi.

Strategin hanteras på anslagspost 13 (tillsammans med strategin för partianknutna organisationer, PAO) och har ingen angiven totalvolym. Den senaste strategiperioden omfattar i runda tal 900 miljoner kronor per år, vilket också är beloppet som regeringen fastställt för 2024.

Laddar...