Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ledamöter i kommittén En svensk kulturkanon förordnade

Publicerad

Ledamöter i kommittén En svensk kulturkanon (Dir. 2023: 180) har nu förordnats av kulturminister Parisa Liljestrand.

–Nu har vi en kompetent kommitté på plats. Jag ser fram emot att följa deras arbete med att ta fram en kulturkanon som ska bli ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering. Att ta fram en kulturkanon handlar om att göra svensk kultur tillgänglig för fler, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Kommittén ska bland annat

  • utse konst- och kulturområden som ska ingå i en svensk kulturkanon,
  • fastställa vilka kriterier som ska gälla vid valet av verk till en svensk kulturkanon,
  • utse deltagare i expertgrupper utifrån sakkompetens inom respektive område,
  • uppdra åt varje expertgrupp att självständigt, enligt de kriterier som kommittén fastställt, avgöra vilka verk som ska ingå i en svensk kulturkanon inom det område som gruppen svarar för,
  • sammanställa en svensk kulturkanon av de verk som väljs ut av expertgrupperna,
  • skapa en öppen och inkluderande process vid framtagandet av en svensk
    kulturkanon där allmänheten ges möjlighet att komma med förslag, och 
  • föreslå hur en svensk kulturkanon ska kunna hållas relevant över tid.

Som ledamöter i kommittén förordnas:

Marlen Eskander, grundare/verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet                    
Gunilla Kindstrand, journalist
PJ Anders Linder, chefredaktör Axess
Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap                 

Bakgrund

Regeringen beslutade den 21 december 2023 om direktiv till den kommitté som ska ta fram en svensk kulturkanon. Ordförande i kommittén är professorn och historikern Lars Trägårdh. Kommittén inleder sitt arbete den 1 mars 2024 och uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2025.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...