Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Förnyat strategiskt partnerskap mellan Sverige och Frankrike

Publicerad

Statsminister Ulf Kristersson och president Emmanuel Macron har undertecknat ett förnyat strategiskt innovationspartnerskap mellan Sverige och Frankrike. Partnerskapet omfattar nya områden som kärnkraft, skog och säkerhet.

Frankrikes president Emmanuel Macron befinner sig i Sverige på ett två dagar långt statsbesök på inbjudan av H.M. Konungen.

Under tisdagen höll statsminister Ulf Kristersson och president Macron överläggningar i Rosenbad. I anslutning till mötet undertecknade ledarna ett nytt strategiskt innovationspartnerskap mellan länderna.

– Frankrike och Sverige har starka och historiskt långa band som knyter oss samman. Nu har vi alla möjligheter att fördjupa vårt samarbete för att också stärka Europa, säger statsminister Ulf Kristersson.

Det förnyade partnerskapet innebär att ländernas samarbete fördjupas inom en rad områden. Syftet är att främja konkurrenskraft och innovation och bidra till att skapa hållbara, digitala och motståndskraftiga samhällen. Dessutom breddas partnerskapet till att omfatta tre helt nya områden; skog, kärnkraft samt säkerhet.

– Begreppet innovation är helt centralt för oss båda och för våra länders näringsliv. Det är därför både naturligt och glädjande att vi nu fördjupar partnerskapet inom tre nya områden: kärnkraft, skog och säkerhet, statsminister Ulf Kristersson.

Sverige och Frankrike signerade det första partnerskapet för innovation och gröna lösningar 2017. Det förnyades senast 2019.

Relationerna mellan Sverige och Frankrike har fördjupats på senare år. Frankrike är den största mottagaren av svenska investeringar i Europa. Omkring 600 svenska företag finns i dag etablerade i Frankrike och tillsammans sysselsätter dessa upp emot 100 000 personer. Ungefär 460 franska företag finns etablerade i Sverige.