Artikel från Statsrådsberedningen

Flera överenskommelser undertecknade i samband med statsbesök

Publicerad

Den 30-31 januari 2024 besökte president Emmanuel Macron Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. Syftet med statsbesöket har varit att ytterligare stärka och främja ländernas långvariga relationer och stimulera fördjupade samarbeten. Inför och i samband med besöket undertecknades ett flertal överenskommelser inom olika områden.

På tisdagen höll statsminister Ulf Kristersson och president Emmanuel Macron överläggningar i Rosenbad. I anslutning till mötet undertecknade ledarna ett nytt strategiskt innovationspartnerskap mellan länderna. Partnerskapet omfattar nya områden som kärnkraft, skog och säkerhet.

I inför och under statsbesöket undertecknades ytterligare 16 överenskommelse och avsiktsförklaringar inom olika områden.

Företrädare på hög nivå undertecknade ett antal överenskommelser avseende bland annat kärnkraft och kärnkraftsforskning, skog, försvar och säkerhetspolitik. Det har också tecknats överenskommelser mellan företag och mellan institutioner, i samband med Business Forum som hölls den 31 januari. Överenskommelserna handlade bland annat om ett ekonomiskt partnerskap, skogen och skogens bioekonomi, arbetsmarknaden, rymden, försvarsindustrin och inom hälso- och sjukvård.